Email
MADMIA EN POINTE SOCKS

MadMia On Pointe Socks

$ 25.00

Description

MADMIA ON POINTE SOCKS

!Best Ballet Socks EVER!

• 80% Cotton
• 20% Polyester
• 8% Nylon
• 2% Spandex